Dodacie a platobné podmienky

 
 
 
balleros_12_560x250.jpg balleros_5.jpg basic_1.jpg basic_2_560x250.jpg handgesch__pft_1.jpg labooko_1.jpg labooko_6.jpg mitzi1.jpg nashis_560x250.jpg nougsus.jpg overdose_slider.jpg prislusenstvo.jpg trinkschokolade_1_560x250.jpg trinkschokolade_4.jpg Z001_nutting_hills.jpg
 
 

Dodacie a platobné podmienky

PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný objednaný tovar uhradiť v plnej výške a to nasledovným spôsobom:

·         Dobierkou k tomuto spôsobu prepravy a platby si účtujeme dobierkovné·       

         Platba vopred - na základe faktúry vystavenej predávajúcim prevodom na účet číslo:

SK69 0200 0000 0041 1389 9655  vedenom vo VÚB, a.s., pričom ako variabilný symbol zadá číslo objednávky.

Dokladom o predaji je faktúra pripojená ku každej objednávke, zaslaná ako príloha v emaili, ktorá zároveň slúži ako dodací list.

DOPRAVA

Pri objednávke tovaru si vyberáte spôsob dopravy. V súčasnosti sú nasledovné možnosti:

Slovenská pošta (dobierka)
Najčastejšie používaný spôsob dopravy. Objednávka Vám bude doručená na Vami zadanú adresu na území Slovenskej republiky zvyčajne do troch dní od odoslania zo skladu choco-land.sk. Pri preberaní zásielky zaplatíte za tovar a doručenie (v prípade dobierky). Viac v cenníku nižšie.

služba

obj. do20,-  €

obj. nad 20,- €

slovenská pošta, elektronická platba

 

 €

slovenská pošta, dobierka

 €

 €

osobný odber

0,-  €

0,-  €

 

 €

     

Ceny sú uvedené s DPH.

   

 

Kupujúci sa zaväzuje:

·         za objednaný tovar zaplatiť cenu v plnej výške v zmysle obchodných a reklamačných podmienok platných v deň objednania tovaru

·         objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov

·         v prípade zistenia značného porušenia/poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti uplatniť reklamáciu bezodkladne u danej doručovateľskej spoločnosti.

·         v prípade neprebratia objednávky a následnej žiadosti o znovu doručenie je kupujúci uhradiť náklady ako prvého tak i opätovného doručenia tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje:

·         dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo objednaného tovaru

·         dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá:

·         oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou prípadne inou doručovacou spoločnosťou

·         oneskorené dodanie tovaru z dôvodu nesprávne uvedenej adresy prijímateľa kupujúcim pri vyplnenení formulára pri objednávke tovaru resp. registrácii užívateľa

·         za poškodenie zásielky poštou príp. doručovacou spoločnosťou

·         za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kupujúcim.

Tovar sa považuje za dodaný, prevzatím tovaru okamihom jeho odberu od dopravnej spoločnosti, resp. prevzatia zásielky na pošte.

 

Lehoty dodania

Objednávky sú vybavované v rámci dostupnosti tovaru na sklade v čo najkratšom možnom čase.

V prípade, ak je objednaný tovar na sklade, vybavujú sa objednávky najneskôr do 48 hod od prijatia objednávky, resp. pripísania sumy za tovar na účet predávajúceho pri platbe vopred.

V prípade, ak objednaný tovar nie je na sklade, bude kupujúci o dodacej lehote informovaný telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mailom).